Bredbåndspuljen 2016

Fordeling af midler til Energistyrelsen bredbåndspulje 2016:

Bredbåndspuljen er en del af den politiske aftale om ”Vækst og udvikling i hele Danmark”, som regeringen indgik med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folke-parti den 9. februar 2016.

Der udmøntes i første omgang 80 mio. kr. i 2016 og 40 mio. kr. i 2017, hvorefter puljen evalueres med henblik på at afgøre, om de resterende midler - 40 mio. kr. i 2018 og 40 mio. kr. 2019 - skal realiseres.

Ansøgning til puljen åbnede i juni 2016, og der var ansøgningsfrist d. 31.10.2016. Energistyrelsen har efter fristen modtaget 167 ansøgninger (første udmelding var dog 173 ansøgninger), og der er ansøgt om tilskud for 288 mio. kr. i hele Danmark. Af de ansøgte projekter har 31 projekter på landsplan fået støtte.

 

Djursland og bredbåndspuljen:

Den første opgørelse af tilskudsberettigede adresser fra Energistyrelsen var dog ikke retvisende, da der kun var 930 adresser i Norddjurs Kommune og 4.287 adresser i Syddjurs Kommune som ville kunne søge tilskud (adresser med en forbindelse på under 10/2 mbit). Efter den nyeste opgørelse (fra d. 10. oktober 2016) er der hele 8.261 adresser i Norddjurs Kommune og 10.086 i Syddjurs Kommunedresser som er tilskudsberettigede alene. Her skal det påpeges, at for at kunne ansøge bredbåndspuljen, skal et projekt annonceres i tre uger inden ansøgningen – altså skulle annonceringen senest ske d. 10. oktober, altså har de nye tilskudsberettigede adresser haft 0 dage til at samle et projekt og annoncere dette. 

Selv om der potentielt kunne have været flere ansøgninger fra Djursland, er Djursland alligevel det område i hele landet, hvor størstedelen af ansøgninger kommer fra:
Fordelingen af ansøgninger og tildelingen af midler er nationalt således:

  • Hovedstaden: 27 ansøgninger, 7 projekter har modtaget midler

  • Midtjylland: 46 ansøgninger (heraf er 17 fra Syddjurs Kommune og 4 fra Norddjurs Kommune), 4 projekter har modtaget midler (to projekter i Hedensted Kommune og to   projekter i Ikast-Brande Kommune)

  • Nordjylland: 11 ansøgninger, 2 projekter har modtaget midler (begge projekter er i Mariagerfjord Kommune)

  • Sjælland 48 ansøgninger, 10 projekter har modtaget midler

  • Syddanmark 41 ansøgninger, 8 projekter har modtaget midler

Denne fordeling viser også, at statsstøttemidlerne går til kommuner som skønnes at være tættere befolkede end kommunerne på Djursland, og hvor det derved burde være bedre mulighed for at få bredbånd på kommerciel vis.

Perspektivering over fordelingen: 

Grunden til, at Djursland ikke får del i midlerne er, at projekterne ikke har kunne score høje nok point i Energistyrelsens pointmodel, som bruges til uddeling af midlerne.

Pointscoren beregnes på baggrund af disse fem objektive kriterier:

  • Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 10/2 Mbit/s (vægtning 25 pct.)

  • Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 5/1 Mbit/s (vægtning 25 pct.)

  • Projektets størrelse (vægtning 20 pct.)

  • Totalprisen per tilslutning (vægtning 10 pct.)

  • Andel af egenbetaling (vægtning 20 pct.)

En af kriterierne i pointfordelingsmodellen er totalprisen pr. tilslutning (husstand). I områder hvor der er længere mellem husene, vil det også være mere omkostningstungt at etablere stabilt bredbånd, også selvom at der er mange interesserede borgere.

Derudover er 20 ud af de 31 projekter der har fået tilskud, også projekter hvor der er mere end 100 husstande med. Dette er også et kriterium som har stor betydning i pointfordelingen (projektets størrelse). I områderne på Djursland hvor bredbåndsdækningen er meget dårlig, kan det være meget svært, og i tilfælde også umuligt, at samle så mange husstan-de, da Energistyrelsen kræver, at et projekt er et sammenhængende område.

 

Mere fakta om bredbåndspuljens fordeling:

Pressemeddelelse efter ansøgningsfristen: http://efkm.dk/aktuelt/nyheder/nyheder-2016/november/stormloeb-paa-regeringens-bredbaandspulje/

Resultatet af bredbåndspuljen: https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen/resultatet-af-bredbaandspuljen-2016

Fordeling af midlerne: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/bredbaandspulje_oversigt.pdf

 

 

Om Bredbåndspuljen:

Al information om ansøgningen til bredbåndspuljen kan findes på Energistyrelsens hjemmeside - Link til Energistyrelsens hjemmeside om bredbåndspuljen

Hvem kan søge?: Husstande (herunder også sommerhuse) med en bredbåndsforbindelse med en hastighed på maximal 10mbit, kan søge bredbåndspuljen.  

Hvordan kommer vi igang?: Inden bredbåndspuljen kan søges, er det vigtigt at se om ens adresse er tilskudberettiget. Dette kan ses på oversigtskortet for tilskudsberettigede adresser på Energistyrelsens hjemmeside - Link til oversigtskort. Er din adresse ikke tilskudsberettigede, kan puljen ikke søges. Fristen for indsigelser er desværre overskredet (fristen var d. 31.08.16). 

På oversigtskortet er det også muligt at se hvilke af dine naboer, som også berettigede til at ansøge som tilskud. Derfor: Snak med din naboer og gerne med din grundejerforening, borgerforening, bylaug og/eller lignende, så i sammen kan ansøge - jo flere desto bedre. 

Når man ansøger, skal man være en sammenslutning - altså min. 2 husstande, man skal være et sammenhængende område - altså sammenhængende veje.

Når det er afklaret hvem i ens lokalområde der vil og kan søge puljen, skal i sammen annoncer jeres projekt. Annonceringen skal ske via Energistyrelsens hjemmeside - Link til annoncering - og skal min. være tilgængelig i tre uger. I denne periode kan bredbåndsudbyderne kontakte jer, for at give tilbud på jeres bredbåndsprojekt. Herefter kan i indgå et partnerskab med en udbyder, hvorefter selve ansøgningen til bredbåndspuljen udarbejdes i fællesskab. Selve ansøgningen skal ske igennem Energistyrelsens tilskudsportal - Link til tilskudsportalen - og indsendes senest d. 31.10.2016. 

 

Oplæg:

Oplæg fra workshoppen d. 26.10: Præsentation_Workshop261016

Oplæg fra tidligere workshop: Oplæg v. workshop om bredbåndspuljen    

 

Gode links: 

Link til oversigtskort over tilskudsberettiget adresser: https://bredbaandspulje.ens.dk/  
Links til generel information om bredbåndspuljen: http://www.ens.dk/bredbaandspulje
Link til annoncering af projekt: http://www.ens.dk/teleoginternet/Bredbaand-og-internet/annoncering-bredbaandsprojekter
Invitation til workshops: http://djurslandonline.dk/nyheder/invitation-til-workshop-saa-er-det-ved-at-vaere-sidste-chance/  
Link til Energistyrelsens tilskudsportal: https://tilskud.ens.dk/Dashboard/Login/?returnUrl=https%3a%2f%2ftilskud.ens.dk%2fDashboard%2ftasportal

 

Andet: 

Ønsker I at få hjælp til at oprette en foreningen - Se vejledningen her: http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/byggeri/hvordan_opretter_man_en_lokalforening.pdf

 

Forslag til en fuldmagt findes her: Forslag til fuldmagt

Husk at indskrive sted og dato, hvem I giver fuldmagten til, udbyderen og jeres navn, inden fuldmagten printes og underskrives. Fuldmagten kan indscannes eller tages et billede af, og sendes via mail til den ansvarlige. Kan også sendes/videregives i printet format.   

 

Forslag til fuldmagt med tilsagn til at aftage TDCs internet efter etablering: Forslag til fuldmagt + tilsagn til TDC