13. februar 2018

Glesborg vil servere sig selv på et sølvfad

Tekst og foto: Mogens Greve
Billedtekst: Mikael Winther Bertelsen tv. og Steen Gissel

Efter at et fibernetprojekt i Glesborgs østlige ende i slutningen af 2017 lukkede ned uden tilstrækkelig tilslutning, er en gruppe på otte personer nu gået sammen om at samle hele byen og gå til en fibernetudbyder med én stemme.
”Jeg har lært, at det er for stor en opgave for én person at indhente et større antal tilsagn til fibernet,” fortæller Mikael Winther Bertelsen.
”Alene det at stemme dørklokker i den begrænsede tidsperiode, hvor man kan forvente at træffe folk hjemme kræver, at vi er flere om det.”

Borgermøde i Nørre Djurs Hallen

8-mands gruppen har lavet flyers til uddeling ved de cirka 315 husstande om at få folk til i første omgang at melde sig som interesserede.
Den endelige tilmelding sker først senere.
Gruppen fortæller også om initiativet på en stand ved SuperBrugsen og på en bankoaften.
Alle borgere inviteres til borgermøde i mødelokalet i Nørre Djurs Hallen onsdag 21. februar kl. 19.
”Vi har tænkt os at invitere andre fra Djursland med til mødet for at fortælle om erfaringer og oplevelser med at få fiber. Vi bestræber os på at nå rundt til alle dørklokker inden 21/2 – og som minimum i hvert fald at få lagt en flyer i alle postkasser. Derefter skal vi udnytte synergieffekten af mødet og rundt og stemme dørklokker igen.”
Erfaringen siger, at det også er vigtigt at få interesserede til at snakke med naboerne og motivere dem til at tilmelde sig.
”Vi vurderer så, om der er behov for endnu et borgermøde.”

Målet er tilsagn fra halvdelen

Målet er at få interessetilsagn fra mindst halvdelen af husstandene og derefter gå til Fibia med en opfordring til at lave et projekt for hele byen.
”Det skal ikke nødvendigvis være Fibia, men jeg ser det bare som den mest oplagte mulighed. Jeg ved, at de har gravet tomrør ned i området og tager det som et tegn på, at Glesborg er attraktiv for dem.”
Da Bønnerup ved årsskiftet fik en måned ekstra til at samle tilstrækkelig tilslutning til at få fibernet, lagde Mikael et opslag ud på Facebook med en opfordring til Glesborg om at gøre som i Bønnerup.
Det fik flere til at tilbyde hjælp, blandt andet Steen Gissel.
”Primanet dækker egentlig mit behov lige nu, men et par venner har overbevist mig om, at det her er rigtig godt for fremtiden. Det handler også om at få skabt de bedste muligheder for lokale arbejdspladser og for at kunne arbejde hjemmefra,” siger Steen.

 

FAKTA

Borgermøde om hurtig bredbånd
Onsdag 21. februar kl. 19
I Nørre Djurs Hallen