06. juni 2018

Nu er der penge til hurtigt bredbånd

Tekst og foto: Mogens Greve
Efter endt høringsfase forventes disse regler/retningslinjer for Bredbåndspuljen klar til Djurslands projekter.
I forhold til Bredbåndspuljens to første år, er midlerne i 2018 mere målrettet mod tyndt befolkede områder, og der er tilført 60 mio. kroner mere end oprindeligt planlagt.
Det er fortsat både adresser med bolig, erhverv og sommerhus, der kan søge tilskud til højhastighedsbredbånd.
Enkeltstående nybyggeri og en enkeltstående ny-udstykning er også tilskudsberettiget, mens der ikke gives tilskud i forbindelse med samlet nybyggeri eller ny-udstykninger.
Tilskudsberettiget er adresser, der maksimalt kan få enten 10 Mbit/s download eller 2 Mbit/s upload, og hvor der ikke er konkrete planer om bedre dækning inden for de næste tre år.

Fondstilskud og sponsorater

”Der er 100 mio. kroner i puljen, og på Djursland giver hjemkommunen desuden 1.000 kroner pr. adresse,” fortæller bredbåndskoordinator på Djursland, Henrik Friis.
Det er ikke et krav, at egenbetalingen er ens for alle adresser, men den samlede egenbetaling skal svare til mindst 4.000 kroner inklusive moms pr. adresse.
En borger/en virksomhed kan således godt lægge et større beløb, og der kan tilgå penge fra private fonde og sponsorer m.m.
”Bidrag fra bredbåndsudbyderen og fra kommunen kan dog ikke medregnes som egenbetaling.”

En god idé at være i god tid

Udbyderen skal ved etableringen kunne levere stabile hastigheder på mindst 30 Mbit/s download og 5 Mbit/s upload - og skal senest i 2020 kunne levere stabile hastigheder på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload.
”For at bredbåndsudbydere kan byde ind på et projekt, skal det annonceres i tre uger og senest 17. september. Det er dog en rigtig god idé at gå i gang med at indsamle tilsagn fra borgere og virksomheder hurtigst muligt – og få det annonceret hurtigst muligt,” siger Henrik.
”På den måde får du også mest muligt tid til at lande en aftale med en udbyder frem mod ansøgningsfristen til Bredbåndspuljen 15. oktober.”
  
  
Væsentligste ændringer i 2018
 • Byzoneadresser i bykommuner kan ikke søge tilskud fra Bredbåndspuljen
 • Egenbetalingen ændres fra mindst 2.000 kr. pr. adresse til en gennemsnitlig egenbetaling pr. adresse på mindst 4.000 kr.
 • Grænsen for maksimalt, gennemsnitligt tilskud på 70.000 kr. fjernes.
 • Mindst 1/3 af projektets omkostninger skal stamme fra borgere, virksomheder, bredbåndsselskabet og/eller kommunen.
 • Pointmodel til prioritering af ansøgninger
  Andelen af landzone-adresser i land- og yderkommuner giver point.
  Mod tidligere 100 kræves kun 50 adresser for at få maksimale point i relation til projektets størrelse.
  Maksimum-point for ekstra egenbetaling gives ved en gennemsnitlig ekstra egenbetaling på 10.000 kr. pr. adresse.
  
  
Vigtige datoer
31. august
Hvis du mener, at det interaktive kort med dækningsoplysning på din adresse er forkert, skal du give Energistyrelsen besked senest denne dato.
3. oktober
Seneste frist for annoncering af jeres projekt
31. oktober
Frist for indsendelse af ansøgning til Energistyrelsen om tilskud fra Bredbåndspuljen.
Ved indsendelsen skal projektet have været annonceret i mindst tre uger.