17. april 2023

Udsigt til forår og ny Bredbåndspulje

Mogens Greve

De senere års sammenfald af forår og Bredbåndspulje ser ud til at gentage sig.
Foråret har allerede meldt sin ankomst, mens Bredbåndspuljen ”lige om hjørnet” afventer den forventede vedtagelse af finanslovsforslaget for 2023 i slutningen af april.

Når finansloven er vedtaget, kan du på djursonline.dk følge initiativerne til at hjælpe ansøgere med at få del i puljens 100 mio. kroner.
Som tidligere år indrykkes der også løbende 1/1 annoncer i Lokalavisen og laves lokale info-tiltag.


Følg med på djursonline.dk

Allerede nu er bredbåndskoordinator på Djursland, Henrik Friis, klar til at vejlede og svare på spørgsmål.
Han deltager også gerne i lokale infomøder og hjælper med ansøgningerne.

”Djursonline.dk opdateres løbende med info og kontaktoplysninger – og link til de hjemmesider, der fortæller dig om Bredbåndspuljen, tidsfrister og hvem der kan ansøge m.m.,” fortæller Henrik Friis.

”Både adresser registreret som bolig, virksomhed eller sommerhus kan søge puljen.”

Kriteriet er, at du har under 30 Megabit og ikke har udsigt til at kunne få bedre dækning på almindelige, kommercielle vilkår.
”Muligheden for at få støtte er størst ved, at to eller flere går sammen om en ansøgning. Men i forslaget er der også afsat midler til enkeltstående adresser.”


Hurtigt internet uden støtte

Støttemodtagere får adgang til minimum 1 Gigabit, og støtten kan være op til 125.000 kroner pr. adresse.
Gennemsnitligt skal hver adresse selv bidrage med mindst 2.000 kroner.

”Når Bredbåndspuljen er vedtaget, finder du på djursonline.dk også link til et kort med angivelse af de tilskudsberettigede adresser.”

Det kan skyldes fejl, hvis en adresse ikke står opført som tilskudsberettiget.
”I det tilfælde skal der gøres indsigelse inden den angivne tidsfrist, hvilket jeg også kan hjælpe dig med.”

Er du ikke støtteberettiget, er der alligevel ofte muligheder for gode løsninger.

”Der er lavet masser af gode og attraktive internetløsninger på Djursland uden støttekroner. Er du udfordret på din adresse eller i et sommerhusområde, ser jeg altid gerne på det, hvis blot du kontakter mig.”