18. juni 2020

Frivillige skaffer millioner til Djursland

Tekst og foto: Mogens Greve

Frivillige borgere kan tage en væsentlig del af æren for den vellykkede udbredelse af hurtigt internet.
Over de seneste fem år skønnes forsyningsselskaberne at have investeret mere end 1/4 mia. kroner i bredbånd på Djursland.
”Forsyningsselskaberne har brug for, at borgerne går sammen og aktivt arbejder for at skaffe det nødvendige antal tilmeldinger,” siger bredbåndskoordinator for de to Djurslands kommuner, Henrik Friis.
”Resultaterne viser, at borgerne gør det rigtig godt.”
Bredbåndspuljen er også i år på 100 mio. kroner.

 

Få hjælp på workshops

Som i 2019 afholdes en række workshops i både Norddjurs og Syddjurs Kommuner om hjælp til at få hurtigt internet.
”Alle borgere er velkomne, og vi forsøger at hjælpe bedst muligt, uanset om det gælder boliger, sommerhuse, gårde eller virksomheder – i projekter med/uden puljeansøgninger.”
Syddjurs Kommune startede arbejdet med den digitale infrastruktur i 2014 og arbejdede dengang med et mål på minimum 30/30 mbit, hvilket 12 procent af husstandene havde.
Norddjurs Kommune kom et par år senere i gang end Syddjurs og havde fra start en lavere dækning end 12 procent af husstandene.
”Frem mod 2023 arbejder vi med minimum 100/100, og i 2025 er målet 1 gb.”

 

Aktive sommerhusområder

I dag har 77 procent af husstandene i Syddjurs og 44 procent i Norddjurs mulighed for 1 gb, hvilket i væsentlig grad skyldes energiselskabernes store investeringer i nedgravning af fiber.
I 2017, 18 og 19 har Djursland i alt fået 27 mio. kroner i tilskud fra Bredbåndspuljen til 24 projekter.
”Hvad forsyningsselskaberne oveni det har skudt i disse projekter - og i øvrige projekter, ved jeg ikke. Men det 10-dobbelte er måske endda i underkanten.”
Langt den overvejende del af alle projekter er gennemført uden puljetilskud – ingen af de adskillige projekter i sommerhusområder har fået tilskud.