03. april 2018

Trådløst net dribler uden om tilskudspuljer

Af Mogens Greve
Foto: Regnskabsfører for Primanet, Bent Sørensen tv., og formand Stig Jacobsen ved lokalerne i Allingåbro.

For Primanet er det en væsentlig prioritering, at dagligdagen hænger økonomisk sammen uden tilskud af nogen art.
”Vi ønsker en økonomi, der kan køre hele tiden, så også vores ansatte kan være sikre på deres arbejde,” fortæller regnskabsfører i Primanet, Bent Sørensen.
”Vi går ikke efter tilskudspuljer og prioriterer, at det hænger sammen i sig selv. Blandt andet derfor har vi heller ikke budt ind på projekter, der søger midler fra Bredbåndspuljen, og vi har ikke søgt tilskud ved LAG Djursland.”

 

Et kvalitetsstempel

Projektleder Henrik Friis, der er tilknyttet Norddjurs og Syddjurs kommuner og arbejder med udbredelse af højhastighedsbredbånd på Djursland, ser ellers gerne, at også de trådløse net byder ind på projekter og på tilskudsmulighederne i Bredbåndspuljen.
”Kan de trådløse net løfte opgaven, skal de bestemt gå med i projekterne på lige fod med forsyningsselskaberne,” siger Henrik.
”Det vil også være et kvalitetsstempel for dem at komme med, da det viser, at de kan leve op til regeringens krav.”
Til det siger Bent, at Primanet ikke har ressourcerne.
”Det er så voldsomt bureaukratisk, at vi slet ikke magter at byde ind på projekter i bredbåndspuljen. De administrative byrder er alt for store til, at vi kan være med. I den sidste ende koster det desuden brugerne flere penge, end når vi samarbejder direkte med en gruppe husstande om at etablere net.”

 

Også erhvervsløsninger

Via en mellemhandler har Primanet tilkøbt sig tilkobling til fiberen ti steder i dækningsområdet og får paradoksalt nok bedre betingelser for trådløst net efterhånden som fiberen bredes ud.
”Medlemmer i byområder er med til at gøre det rentabelt for os at servicere alle vores medlemmer. I Bønnerup, Nørager og Voldby, hvortil vi i dag sender luftbårent, bliver vi i løbet af foråret tilkoblet fiberen og får på den måde endnu mere båndbredde.”
Bent fortæller, at der også er lavet adskillige store erhvervsløsninger.
”Vores ærinde er ikke at tjene flest penge – men at levere det bedste net for flest mulige brugere.”
Primanet har tæt ved 300 sendepunkter og kan altid bruge flere.
”Stik fingeren i jorden og se, hvor vi kan komme op i luften med en antenne,” lyder opfordringen fra Bent, der gerne hører om nye muligheder.