12. december 2017

Sommerhusområde ude af trit med Bønnerup

Tekst og foto: Mogens Greve - foto = bestyrelsesmedlem i Bønnerup Strands Grundejerforening, Niels Hougaard

Det er normalt sådan, at en udbyder af fibernet kræver en vis procentvis tilslutning fra adresserne i området for at rulle fiberen ud.
Når en del af adresserne er sommerhusadresser, hvor ejerne bor spredt over hele landet – nogle måske i udlandet, er lokalområdet afhængig af ejerforeningens hjælp for at formidle tilbuddet ud til sommerhusejerne.
Bestyrelsen i Grundejerforeningen Emmedsbo har besluttet, at man ikke vil tage aktivt del i de lokale bestræbelser på at få fibernet til Bønnerup.

Ikke interesserede

”Nej, vi er ikke interesserede i at markedsføre Fibia,” siger grundejerforeningens formand, Per Borggaard, Horsens. ”Foreningen er neutral, og bestyrelsen mener, at det er op til vores 122 medlemmer selv at tage stilling.”
Per siger dog, at han for et par måneder siden aftalte med Fibia at lægge det på foreningens hjemmeside.
”Og det har jeg gjort.” (På www.grundejerforeningen-emmedsbo.dk er der et link til Fibias hjemmeside – red.)
”Selv har jeg ikke brug for internet, da jeg og familien klarer os fint med en mobil forbindelse, og vi lejer ikke sommerhuset ud.”

Meget interesseret i fiber

I Bønnerup Strands Grundejerforening med 400 parceller har man sendt en opfordring til at tilmelde sig fiberen ud til de 300 parceller, man har en mailadresse på.
”Bestyrelsen i Bønnerup Strands Grundejerforening er meget interesseret i, at der kommer fiber til området, også fordi det så er nemmere at leje sommerhusene ud,” siger bestyrelsesmedlem Niels Hougaard fra Ryomgård.
”Da bestyrelsen i Emmedsbo ikke vil informere sine medlemmer, har vi også delt information ud i deres postkasser.”
Han tilføjer, at alle efter et halvt år har mulighed for at stille abonnementet i dvale uden derefter at skulle betale noget.
”Det kan ikke passe, hvis vi ikke kan få de 200 sommerhuse og 200 fastboende med, som Fibia kræver for at rulle fiberen ud i Bønnerup.”
Han siger videre, at det er problematisk for både Bønnerup Strands Grundejerforening og for Bønnerup by, hvis ikke medlemmerne i Emmedsbo når at blive opmærksomme på tilbuddet, så de interesserede kan tilmelde sig inden fristen 31/12.
”De 400 tilmeldinger som Fibia kræver svarer til cirka 30 procent af alle. Hvis ikke tilbuddet når ud til de 122 medlemmer i Emmedsbo, kræver det en højere procentvis tilmelding blandt de øvrige.”