24. januar 2018

Hurtigt net er flere steder tæt på

Af Mogens Greve

I samarbejde med Syddjurs Kommune gik Fibia i efteråret ud med flere tilbud om hurtigt fibernet på betingelse af tilstrækkelig opbakning i lokalområderne.
Efter at ingen af områderne nåede det nødvendige antal tilsagn inden fristen ved årsskiftet, forlængede Fibia i nogle områder muligheden for tilmelding frem til 31. januar, mens der i denne omgang ikke kommer fibernet til Glesborg eller til Fyrbakken ved Femmøller.

Højeste procent i Ebdrup og højeste antal i Bønnerup

I Ebdrup By har ikke mindst IT medarbejder ved KMD i Aarhus, Jane Olesen, gjort en ihærdig indsats for at samle den tilstrækkelige tilslutning til Fibias tilbud.
Det er gået så godt, at det område ser ud til at være det af alle, der med størst sikkerhed kan se frem til at få hurtigt internet.
Som det eneste område ligger antallet af tilsagn højere end målet, da målet sagde 20 tilmeldinger, mens 21 har takket ja.
Også i Ebdrup Sommerhusområde er der grund til optimisme, da man en uge inden tidsfristens udløb er oppe på 66 af de krævede 80 tilsagn.
I Hemmed og Bønnerup ser mulighederne ligeledes gode ud for i løbet af den sidste uge at nå op på det nødvendige antal, mens der i Gjerrild Nordstrand skal løbes ret stærkt, da tilmeldingstallet her er på 69 af de krævede 215.
I Hemmed er tilmeldingstal/krav 22/31, mens det i Bønnerup er 326/400.