19. september 2017

Vejen til digital udvikling går gennem borgerne

(Foto og tekst: Mogens Greve.)

Virksomhedernes og borgernes egen indsats er altafgørende for Djurslands digitale fremtid


Da de første biler kom til Danmark, vidste man ikke, at der blev brug for asfaltveje. Og siden da har vejnettet hele tiden haltet efter behovet. Også i dag sukkes der efter nye motorveje.


Internet som en dårlig grusvej
Nutidens internet kan sammenlignes med vejsituationen, hvor mange internetforbindelser måske dækker behovet i dag, men alligevel kun svarer til en dårlig grusvej. I morgen er det ikke nok at kunne læse mail og se film.


Når lægehjælp og telemedicin pludselig også skal frem via nettet, er der brug for en motorvej af en internetforbindelse, for at hjælpen kan nå hurtigt frem. Det er som cyklisten, der i dagligdagen ikke har brug for motorvejen, men som ved et pludseligt hjertestop kun overlever, hvis motorvejene og alle øvrige veje er gode nok til, at hjerteambulancen når hurtigt frem. Alle virksomheder og private får brug for hurtigt internet, og prisen for ikke at have det har konsekvenser – ikke kun for helbred og trivsel, men også for udviklingsmulighederne. Billedet her illustrerer nogle af tankerne bag SmartSyddjurs – Syddjurs Kommunes vision om frem til 2030 at være på forkant og udnytte teknologien til at skabe og forme fremtidens dagligliv og arbejdspladser.


Kræver forståelse og handling
I Syddjurs Kommune arbejder blandt andet direktør Poul Møller nu på at få sat handling på visionerne, og han håber at få hjælp af en projektleder. Men han har også forventninger til borgerne. ”Det er ikke nok, at kommunens ansatte har ambitioner på borgernes vegne,” siger han. ”Virksomheder og borgere skal også kunne se fordelene og se frem i tiden og tænke, hvordan de selv kan være med til at gøre tingene bedre, udvikle kommunen og skabe vækst.” 

Der er i budget 2018 afsat 1 mio. kroner til SmartSyddjurs og blandt andet en projektleder, der skal understøtte borgere og virksomhederne og føde de gode idéer. ”Forståelsen af den digitale udvikling er lige så vigtig, som forståelsen af den fysiske motorvej.”


Kommunen kan bakke op
Tidligere på året besluttede Fibia at rulle Danmarks største fibernetprojekt ud i Syddjurs, efter at lokalområdet gik sammen om at synliggøre behovet og aktivt arbejdede for tilmeldingerne. ”Som i det store fibernetprojekt kan kommunen støtte og bakke op, men borgerne skal tage over og selv gøre noget, for at tingene sker.” I både Syddjurs og Norddjurs graver kommunerne tomrør ned som forberedelse til fibernet. Men udrulning af fiberkabler og etablering af internet til virksomheder og private sker på kommercielle vilkår på borgernes og virksomhedernes eget initiativ. ”Min datter er lige nu ved at bygge hus i Hornslet, hvor der er trukket tomrør. Nybyggerne er nødt til at gå sammen for at få fiber i rørene og hurtig forbindelse til omverdenen. Den digitale fremtid på Djursland afhænger meget af, hvor gode man på alle niveauer er til at tage initiativ og finde sammen.” 


Direktør Poul Møller skal nu have visionerne bag SmartSyddjurs omsat til konkret handling.