11. december 2017

Internet afgørende for skoleelever og landmænd

Danmark bruger i dag milliarder på motorveje, broer og letbaner m.m. for at sikre sammenhæng og udvikling.
Det er nemt at bevæge sig rundt, og ikke mindst er rigtig mange arbejdspladser og –funktioner afhængige af bevægeligheden.
Landet er også afhængigt af fri bevægelighed i den digitale verden og af hurtigt bredbånd til hele landet, og for områder som eksempelvis Djursland er hurtigt bredbånd nødvendigt for fortsat udvikling.

Lektier kræver fiber

Folkeskoler og andre uddannelsesinstitutioner bruger stadig mere IT-tunge funktioner i dagligdagen og har brug for både hastighed og stabilitet.
”Flere og flere lektier hentes og afleveres på nettet, og elever bruger stadig mere multimedie og har brug for hurtigt fiberbredbånd til video og billeder,” siger seniorkonsulent ved Netplan, Michael Jensen.
”Folkeskoler uden hurtigt bredbånd hægtes af, og folkeskoleelever uden hurtigt net har ikke en jordisk chance for at kunne aflevere opgaver rettidigt.”

Ingen robot uden net

Erhvervsdrivende som landmænd og gartnere mfl. udgør et stort antal hjemmearbejdspladser.
”Både små og store landbrug er enormt IT-tunge og har brug for god netforbindelse, og selv om mange deltidslandbrug ikke har den store omsætning, bidrager de alligevel også meget til den samlede eksport.”
Der stilles blandt andet en lang række krav til indberetninger om dyr og pesticidforbrug m.m.
”Mange bor i områder, hvor det rent faktisk slet ikke er lovligt, fordi netforbindelsen er for dårlig til de lovpligtige indberetninger.”
Dårligt net sætter også begrænsninger i dagligdagen.
”Jeg kender en landmand, der ønskede at øge mælkeproduktionen – men måtte opgive. Udvidelsen krævede anskaffelse af malkerobotter, og producenten nægtede simpelthen at sælge til ham, da robotten ikke kunne serviceres via nettet.”