01. januar 2024

Gode tilskud gør fremtidssikringen langt billigere

Tekst og foto: Mogens Greve
Billedtekst: Aske Ryge - hist hvor vejen slår en bugt

Af den samlede udgift på cirka fire mio. kroner til hurtigt og stabilt internet i 19 lokalområder i Norddjurs og Syddjurs kommuner, slipper borgerne med selv at betale 140.000 kroner.

Resten af de fire mio. kroner kommer dels fra Bredbåndspuljen og dels fra udbyderne af bredbåndet.
Desuden giver Syddjurs Kommune 1.000 kroner til hvert projekt i kommunen.

 

Tilskud til 14 enkeltadresser

Den begrænsede egenbetaling skal blandt andet ses i lyset af, at hovedparten af de begunstigede adresser ligger ”helt derude”, hvor udsigten til hurtigt og stabilt internet engang var noget, man knap turde drømme om.

De i alt 33 adresser i Norddjurs’ ti projekter skal selv betale 66.000 kroner – de 63 adresser i Syddjurs’ ni projekter 74.000 kroner.
I alle 19 projekter er der tale om fibernet.

En del af Bredbåndspuljens midler i 2023 var øremærket enkeltadresser.
Otte af de ti projekter i Norddjurs og seks af de ni i Syddjurs er enkeltadresser.

 

Femte gang lykkedes det

Blandt de 19 tilskudsmodtagere har nogle tidligere fået afslag – blandt andet adm. koordinator på Ådalens Skole i Skørring, Kirsten Kilpatrick Parnset, der bor mellem Auning og Pindstrup.

»Jeg var første gang med til at søge Bredbåndspuljen i 2016,« fortæller hun.

»Siden har vi søgt yderligere fire gange, og nu fik vi endelig held med anstrengelserne.«

Kirsten Kilpatrick Parnsets budskab til andre er, at man ikke skal give op.

»Vi er 12 adresser i projektet, og kontakten til dem har krævet lidt. Men bredbåndskoordinator Henrik Friis har været med hele vejen med hjælp og opbakning. Han har været helt fantastisk.«

 

Lys forude

I et ensomt beliggende hus cirka midt på en godt to km lang grusvej mellem Skørring og Mellem Mølle bor Aske Ryge sammen med hustruen Sofie og de to små krudtugler, Birk og Frida.

Kvaliteten af kobberledningens digitale forbindelse til omverdenen svarer meget godt til den hullede og langsomt fremkommelige grusvej.
Men der er lys forude – i hvert fald digitalt.

»Vi fik afslag på ansøgningen til Bredbåndspuljen i 2022,« fortæller Aske Ryge.
»Sammen med tre andre søgte vi igen i 2023, og denne gang lykkedes det.«

 

Slut med digital begrænsning

Parret arbejder begge på Aarhus Universitetshospital.

»Selv om kobberledningen er ustabil, har vi ikke et akut behov for hurtigere og mere stabilt internet.«

De var dog ikke i tvivl om at gå efter muligheden for at få det.

»Når Sofie og jeg igen får tid til at spille og børnene begynder på det, og vi alle skal kunne se TV, får vi brug for fibernettet. Vi undgår desuden begrænsninger i forhold til blandt andet børnenes skolearbejde og eventuelle hjemmearbejdspladser.«

 

Flere tilskudspenge på vej

I Finanslovsforslaget for 2024 er der afsat 150 mio. kroner til Bredbåndspulje i 2024-2027.

»På landsplan blev der i 2023 ikke givet et eneste afslag til ansøgere, der levede op til reglerne for støtte,« fortæller bredbåndskoordinator for Djurslands to kommuner, Henrik Friis.

»Også i de kommende år er der rigtig god mulighed for at få hurtigt internet i både Nord- og Syddjurs.«

 

Ansøg i 2024

»I takt med at flere får hurtigt internet, har stadigt færre adresser behov for at være med i de enkelte projekter. Så hvis det tidligere måske kunne se en smule sort ud, er udsigten nu meget lysere.«

Allerede nu er du velkommen til at kontakte Henrik Friis om udfordringerne på din adresse- og om hjælp til at få hurtigt internet.