29. august 2018

Hurtigt bredbånd til sjov og alvor

Tekst og foto: Mogens Greve
 
 
Når en husstand i dag vurderer behovet for bredbåndshastighed, er det generelt ofte med fokus på TV og på børnenes computerspil.
Ingen ved med sikkerhed, hvad der ellers venter os af ny digitalisering af hverdagen.
Men vi ved, at digitaliseringens mange nye funktioner kommer til at stille endnu større krav til bredbåndet.

250.000 euro til Djursland

Bredbåndspuljen er én af vejene til at forberede os alle bedst muligt til fremtiden, og Djursland gør en stor indsats for at få hurtigt bredbånd til flest muligt.
Mens arbejdet med udbredelse af bredbånd er synligt for alle, sker der dog også meget andet for at blive klar til morgendagen.
Et af initiativerne er deltagelse i EU-projektet CORA med det overordnede formål at lære borgere i landkommuner, hvad de har brug for, og hvorfor det er så vigtigt med hurtigt bredbånd.
Kommunerne på Djursland er to af i alt 18 partnere fra syv EU medlemslande med en række fælles lighedspunkter.
”Jeg har hjulpet Djursland med at lave ansøgningen til EU,” fortæller konsulent ved Netplan, José Gutiérrez.
”Frem til 2020 har vi fået 122,470 € til Norddjurs og 144,790 € til Syddjurs.”
Udgifterne deles 50/50 mellem kommune/EU-midler.
Djursland har i forhold til EU midlerne fokus på to områder – hurtigere bredbånd til fremme af turismeudvikling samt telemedicin og brug af hurtigt bredbånd til blandt andet videokonferencer.
”Andre steder arbejdes der eksempelvis med 5G mobiltelefoni, og udveksling af hinandens erfaringer er en væsentlig del af EU-projektet.”

Vigtigt af borgerne forstår

Med CORA er borgerne også med i projektet med fokus på kommunikationen med borgerne og vil blive inviteret med til workshops om emnet.
”Det er SÅ vigtigt, at borgerne forstår, hvad der sker og hvorfor. Er det første indtryk ikke godt, tager det lang tid at rette op på det.”
José siger, at der ikke er planlagt et ”CORA 2” projekt efter 2020.
Men ved at være innovative og tænke videre i nye baner, kan CORA være med til at åbne nye døre til nye tilskud fra EU.
”Har man først vist, at man forstår at deltage i og håndtere et projekt og blandt andet får lavet de nødvendige afrapporteringer, vil det være en kæmpe fordel ved fremtidige ansøgninger til EU, uanset om det handler om samme emne eller om noget helt andet.”