01. februar 2017

Hvordan får jeg bedre indendørs mobildækning?

Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning, der beskriver de forskellige metoder til at sikre god indendørs mobildækning. 

Det er vigtigt at medtænke den indendørs mobildækning ved nybyggeri og energirenovering af bygninger, da energieffektive materialer kan svække mobildækningen. Både nye og ældre bygninger må i dag forholde sig til de energieffektive standarder. 

Der er mange penge at spare på el- og varmeregningen, men de energieffektive materialer i vægge og vinduer betyder også, at den indendørs mobildækning bliver svækket.

Medtænk den indendørs mobildækning – gerne fra start

Energistyrelsen har i samarbejde med repræsentanter fra byggebranchen og telebranchen udarbejdet en vejledning, der beskriver forskellige metoder til at sikre den indendørs mobildækning.

Vejledningen er rettet mod dem, som professionelt beskæftiger sig med byggeri og indendørs mobildæk-ning, som f.eks. bygningsingeniører, installatører, arkitekter mv.

Ved nybyggeri kan det økonomisk bedst betale sig at medtænke tiltagene fra start, men det er også muligt at benytte de forskellige metoder i allerede eksisterende bygninger.

Find vejledningen her: Vejledning_Indendørs mobildækning