13. juni 2017

Sundheden på Djursland bliver afhængig af fiber

Tekst og foto: Mogens Greve

Telemedicin gør nu sin entré på Djursland og vil fremover få langt større betydning for dansk sundhedsvæsen.

 

At vurdere dit internetbehov ud fra, om TV og mail fungerer eller ej, tager ikke højde for den fremtid, der venter lige om hjørnet. Mange af sundhedsvæsnets primære tilbud kommer til at forudsætte hurtigt net, og folk uden net får et dårligere tilbud.

KOL patienter på Djursland kan således se frem til senest fra 2019 at blive omfattet af en ny behandlingsform, der udbredes til hele landet. Arbejdet er i gang, og det nye tilbud gælder i første omgang de 1.250 borgere i Region Midtjylland, der vil have mest glæde af behandlingen. Der kan dog blive tale om mere end 1.250 borgere, da regionen også tilbyder andre motiverede borgere behandlingsmuligheden.

 

Tag selv en måling

”Borgerne på Djursland med KOL får via pc, tablet eller mobil dagligt eller flere gange om ugen mulighed for at måle iltmængden i blodet, måle puls og lungekapacitet og veje sig m.m. – og for at sende dataene til hospitalet/sygeplejersken,” fortæller Frederik Mølgaard Thayssen fra Hornslet. Han er projektleder i MTIC Aarhus og arbejder for kommunerne og hospitalerne i Region Midtjylland og har tidligere været projektleder indenfor digitalisering og velfærdsteknologi i Syddjurs Kommune.

”Mange bliver bange, når de sidder hjemme og ikke kan trække vejret. Følgerne er tidskrævende og dyre – og ikke sjove for den enkelte. Men i stedet for at ringe 112 og blive indlagt, kan du fremover tage en måling og blive tjekket.” Mens nogle fortsat skal indlægges, kan andre klare det af ved en snak med en fagperson.

”I stedet for at aflægge kontrolbesøg får behandlerne et konstant overblik, hvor din tilstand bliver væsentligt forbedret, mens risikoen for indlæggelse minimeres.” Der står i projektbeskrivelsen, at udbredelsen af telemedicin til borgere med KOL blot er første skridt, og at andre patientgrupper skal have tilsvarende tilbud. ”De nye behandlingstilbud forudsætter hurtigt internet overalt. Er der ikke det, er du afskåret fra en række nye muligheder og må benytte alternative og ofte dårligere tilbud.”