04. september 2018

Som et fiberkabel uden fiber

Tekst og foto: Mogens Greve
 
 
Bredbåndspuljen kan sammenlignes med, at virksomheder og private må søge en pulje om tilskud til vedligeholdelse og udvidelse af de lokale vejnet.
Får man ikke tilskud, må man selv betale eller finde en privat udbyder til vejarbejdet, da det ellers ikke bliver gjort.
”Desuden er Bredbåndspuljen alt for lille til at dække behovet.”

Puljen skævvrider landet

Det mener konsulent ved Netplan i Aarhus, José Gutiérrez, der mens disse linjer skrives står midt i et jobskifte til hjembyen Aalborg.
Han har stor erfaring med bredbånd, også i andre lande, og har hjulpet Djursland med at skaffe 267.000 € fra EU til det CORA projekt, de to kommuner er med i.
”Bredbåndspuljen er langt fra tilstrækkelig til at dække behovet, og de få penge der er, går ikke til dem, der har mest brug for det,” siger José.
”Uanset om du har en gård på landet eller et arkitektfirma i storbyen, bør der være lige mulighed for – og lige ret til – hurtigt bredbånd. Det er et lige så fundamentalt behov som veje og EL. Fordelingen af de alt for få penge er blot en yderligere skævvridning af Danmark til fordel for byområderne.”

Kommunerne mangler en strategi

José mener desuden, at landets kommuner mangler en fælles strategi for IT-udviklingen, herunder udbredelse af hurtigt bredbånd.
”Det er som at grave fiberkabler ned med en teske at sige, at udbredelsen skal foregå på markedsvilkår. Det er utopisk, da der ganske enkelt ikke er forretningsgrundlag for at etablere hurtigt bredbånd i alle landets yderområder.”
Han mener, at der bør laves en model for, hvordan bredbåndsudbyderne og stat/regioner/kommuner sammen får dækket hele landet ind – og i første omgang prioriterer områder, som hverken har bredbånds- eller mobildækning.
Som deltagere i CORA projektet er Norddjurs og Syddjurs kommuner to af i alt 18 partnere fra syv EU medlemslande med en række fælles lighedspunkter.
Det overordnede mål er at lære borgere i landkommuner, hvad de har brug for, og hvorfor det er så vigtigt med hurtigt bredbånd.
”En fælles IT strategi vil generelt sikre en mere massiv og ensartet indsats. Mens nogle kommuner arbejder meget aktivt med udbredelse af bredbånd og håndtering af den digitale fremtid, er der andre, som i dag gør meget lidt.”
 
WORKSHOP I MØRKE 12. SEPTEMBER