18. april 2020

Plejekrævende ældre er gået online i Syddjurs

Af Mogens Greve
Privatfoto

Da Syddjurs Kommune i efteråret 2019 søsatte et projekt om ”Skærmbesøg til borgere i stedet for fysisk hjemmepleje”, havde ingen forudset den betydning, skærmbesøgene nogle måneder senere ville få.
Projektbeskrivelsen fortæller, at 130 borgere og 400 ansatte (primært sygeplejersker og sosuhjælpere/-assistenter) deltager.
Kommunikationen til borgerne via tablet og app skal både støtte og forebygge, og det sundhedsfaglige personale kan også kommunikere indbyrdes.

 

Nemt og enkelt

”Vi startede i Rønde, hvorefter de øvrige blev koblet på med 3-4 ugers mellemrum, indtil alle var med,” fortæller projektleder i Syddjurs Kommune, Eline Skyum.
Da coronakrisen ændrede hverdagen, var Syddjurs således allerede godt i gang med den online løsning, som pludselig blev et centralt værktøj.
Borgeren låner en tablet med simkort og skal blot trykke på en knap, når der kommer et videoopkald – og trykke på en anden knap for at afslutte.
”Det er så enkelt, at også flere af vores demente borgere bruger det.”
Life Manager appen giver desuden mulighed for faglig sparring 24/7 mellem sygepleje, hjemmehjælpere, bostøtte og læger.
”Vi er nu ved at koble rehabilitering, terapeuter, hjælpere og plejecentre på løsningen.”

 

Koncentreret og tæt på

Pårørende kan også kobles på – med mulighed for opkald begge veje, mens borgerne (med få undtagelser) i første omgang ikke kan kalde op til personalet.
Eline mener, at brugervenligheden er med til at gøre borgerne mere dus med IT.
Det har blandt andet lydt, at ”det nu er meget nemmere at smide jer ud” – og ”mit hjem er ikke længere en banegård”.
Kontakten er også mere koncentreret om det væsentlige.
”For personalet er der ikke krummer, der skal tørres af bordet, eller en hurtig opvask, der lige skal klares. Det giver god mening at være så koncentrerede og tætte med hinanden, og mange ældre kan rigtig godt lide det sådan.”
Ud over snakken med borgeren kan video også bruges til at tjekke medicindosis og til et kig i køleskabet m.m.
Og plejepersonale kan sparre med en sygeplejerske – måske om en forbinding.
”Specielt i Kolind og på Mols er mobildækningen dårlig, og så er det rigtig godt, når borgere selv har en god internetforbindelse.”

 

Sparer penge og frigiver tid

I en normal hverdag har hjemmeplejen metodefrihed og vælger selv, hvordan de servicerer de ældre.
Onlinemuligheden og de 3-400 ugentlige opkald til 120 borgere har betydet mindre transport-/spildtid.
Udgiften på 2.000 kroner til en tablet tjener sig hurtigt hjem.
”Vi har store afstande i kommunen, og blot 2-4 sparede besøg dækker den udgift. Samtidig mærker vi tydeligt, at der er mere luft til tidskrævende opgaver. Funktioner, der endnu ikke er taget i brug, betyder måske yderligere forbedringer.”
Videoløsningen bruges også til øvelser sammen med en talepædagog.
”Talepædagogen er helt ”oppe at flyve”. Hun bruger meget ansigtsøvelser, og det er noget helt andet at følge med på skærmen frem for at snakke om det i telefonen.”
I nogle tilfælde, hvor psykisk syge ikke lukker plejepersonale ind, kan online være en vej ind i borgerens liv.
En gruppe af sygeplejersker og plejere står bag ”Syddjurs træner”.
”Det er ved at blive testet, at ældre kobler sig på en træningsgruppe og følger træningen online.”
Eline vil nu se på, om løsning og erfaringer kan bruges af andre i kommunen.