26. december 2017

Internettet er lige så vigtigt som naturen

Tekst og foto: Mogens Greve

Også Djursland nyder godt af regeringens udflytning af statslige institutioner, men stadig flere arbejdspladser bliver stadig mindre afhængig af medarbejdernes fysiske placeringer.
”Når regeringen flytter styrelser ud i provinserne, kunne man i mange tilfælde lige så godt have flyttet dem digitalt, så medarbejderne fysisk blev siddende, hvor de var,” siger seniorkonsulent ved Netplan, Michael Jensen.
”Selvfølgelig vil der også være tilfælde, hvor den fysiske placering er afgørende.”

Folk arbejder hjemmefra

Skal Djursland gå mod urbaniseringen og få folk til at flytte på landet fra byen, kræver det moderne faciliteter og investering i digital infrastruktur.
”Lige så vigtig som letbane, natur, skoler og indkøbs-, pasnings- og fritidsmuligheder er fibernet, hvis folk skal flytte til Djursland.”
Han siger, at ikke mindst videnstunge virksomheder har brug for, at medarbejderne kan arbejde derfra, hvor det giver bedst mening og de er mest produktive.
”Det er også fra hjemmearbejdspladsen.”
Han siger, at mange virksomheder i dag gør brug af ydelser fra højtuddannede, som de kun har brug for i kortere perioder.
”Der bliver mere og mere af den slags arbejde, hvor de højtuddannede ikke behøver at sidde på arbejdspladsen. Men det forudsætter, at de har en hurtig og stabil internetforbindelse der, hvor de bor.”

Foto: Seniorkonsulent Michael Jensen, Netplan